"Cửa hàng Lụa Toàn Thịnh dời địa điểm từ 195 Lý Tự Trọng, Q.1 sang 25 CMT8,P.Bến Thành,Q.1 từ ngày 8/7/2018"