Lụa Tơ Tằm Toàn Thịnh, Toan Thinh Silk, Vietnam Silk | Liên Hệ – Contact
Lụa Tơ Tằm Toàn Thịnh, Toan Thinh Silk, Vietnam Silk | Liên Hệ – Contact
TRỤ SỞ CHÍNH – HEAD OFFICE

CÔNG TY TNHH DỆT LỤA TƠ TẰM
TOÀN THỊNH

12 – 14 Phạm Phú Thứ, Phường 11
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Giờ làm việc (Work) : 8h – 17h / thứ 2 – 7 (Monday-Saturday)

HOTLINE công ty HOTLINE kinh doanh Email Us
Lụa Tơ Tằm Toàn Thịnh, Toan Thinh Silk, Vietnam Silk | Liên Hệ – Contact
SHOWROOM QUẬN 1

LÊ THÁNH TÔN – Q.1

258 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, 00283, Việt Nam 
Mở cửa (Open) : 9h – 21h
Các ngày trong tuần (Everyday)

“Thích ngay, khi cảm nhận đến Lụa”
“Love at first touch of our Silk”