NGƯỜI PHÁC THẢO CON ĐƯỜNG TƠ LỤA SÀI GÒN

Lụa Tơ Tằm Toàn Thịnh, Toan Thinh Silk, Vietnam Silk | NGƯỜI PHÁC THẢO CON ĐƯỜNG TƠ LỤA SÀI GÒN

Khi Hải Vân – bên ni là Huế vẫn còn mang cái gió bấc lạnh lùng thổi từ phương Bắc – thì bên tê – Quảng Nam – Đà Nẵng gần như không có mùa đông. Chỉ có những cơn mưa muộn nối theo mùa bão lũ. Có lẽ vì thế mà “nhát cắt” của […]

All in one